Meggle „Habban nagy” – országos nyereményjáték hivatalos részvételi-, játék- és adatvédelmi-szabályzata

1. Jelen Játékszabályzat a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1155 Budapest, Tóth István u. 136. cégjegyzékszám: 01-09-464-190) tulajdonában lévő www.suteshezfozeshez.hu/habbannagy weboldalon megrendezésre kerülő "Habban nagy” nyereményjátékának (a továbbiakban: "Játék") részvételi feltételeit tartalmazza.

 

A Játék szervezője a Meggle Hungary Kft. (továbbiakban: a Szervező).

A Játék lebonyolításában közreműködik a Megoldás Most! Kft. (székhely: 1118 Budapest, Otthon utca 23/a, cégjegyzékszám: 01-09-962645), mint a Játék lebonyolításával megbízott reklámügynökség (a továbbiakban: „Társügynökség”).

A Szervező, mint Adatkezelő a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést a NAIH-hoz bejelentette, az adatkezelési azonosító: NAIH-140902/2018.


2. A Játék időtartama: 

 

2018.03.12. 8:00 - 2018.05.12. 23:593. A játékban való részvétel feltételei:

 

A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött a 7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy, valamint METRO Kereskedelmi Kft-nél (továbbiakban: Metro) vásárolt termékek esetében az a Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel  vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás törvényes képviseletére jogosult személy, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik (továbbiakban: Játékos)  vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában meghatározott időtartam alatt bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, egyszeri alkalommal, legalább 2 db 500 ml-es Meggle Cukrászhab terméket vásárol. Továbbá a megvásárolt termékek vásárlását igazoló blokk AP kódját, vagy a  Metro esetén a számlaszámát feltölti a Meggle Magyarország weboldalán (www.suteshezfozeshez.hu/habbannagy) elhelyezett Meggle „Habban nagy” promóciós microsite felületén. A feltöltött blokk, vagy számla eredeti példányát a Játékosnak meg kell őriznie, és nyertesség esetén bemutatnia azt a szervezőnek.

 

A résztvevő a vásárláskor kapott blokk AP kódjával vehet részt a játékban. Amennyiben a vásárló olyan nyugtát kap a vásárlásáról, amelyen nem szerepel AP Kód, Áfás számlát kell kérnie a vásárlásról saját nevére és ennek sorszámával helyettesítheti az AP kódot.

 

A játékra kizárólag Magyarországon bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkező játékosok jelentkezhetnek, továbbá a 18. életévét be nem töltött személy nevezése érvénytelen. Az adatvédelmi szabályzat értelmében a regisztráció csak és kizárólag akkor érvényes, ha minden adat helyes, teljes és megfelel a valóságnak. A játékban kizárólag valós személyek vehetnek részt saját, személyi igazolványukban szereplő nevükkel regisztrálva. Egy személy egyazon vásárlást igazoló AP kódot, vagy számlaszámot, csak egy e-mail címmel, egy alkalommal regisztrálhat a játék során. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játékosok személyes adatai harmadik félnek csak a játék lebonyolításához adható ki az előre meghatározott társügynökségnek. További adatkezelési irányelveink jelen Hivatalos játékszabályzat 9. 10. és 11. pontjában találhatóak.

 

4. Opcionális hírlevél feliratkozás

 

A játék egyben a hírlevél feliratkozásra is lehetőséget ad. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes és nem kötelező. A feliratkozás opcionális és semmiképp nem befolyásolja a Játékot.

Amennyiben a játékos feliratkozik a hírlevélre, beleegyezik, hogy adatait a szervező Meggle Hungary Kft, (cím: 1155 Budapest, Tóth István u. 136.) kezelje és marketing aktivitásokra használja, és a társügynökség, Megoldás Most! Kft. (cím: 1118, Budapest, Otthon utca 23/a., cégjegyzékszám: 01-09-962645) feldolgozza, az Európai Parlament és Tanács 95/46/EK irányelve alapján. Az irányelv és az azt átültető, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései garantálják a jogokat, hogy a játékos az adataihoz hozzáférjen, bármikor adatai törlését kérhesse a Játékos személyes kérése alapján. Az adattörlést kérheti írásban (dátumozott, aláírt levélben a Megoldás Most! Kft.-nek címezve (cím: 1118, Budapest, Otthon utca 23/a.) vagy a most@mostmarketing.hu e-mail címen.

 

A hírlevél feliratkozás során a megadott e-mail címet a szervező marketingcélú felhasználásra, közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve reklámlevelek eljuttatása céljára használja fel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az adatok feldolgozását a Megoldás Most! Kft. (1118, Budapest, Otthon utca 23/a.) végzi. A részletekért olvassa el a Szabályzat 9., 10. és 11. pontját.


5. A játék menete:

 

A Játékban való részvételhez a felhasználónak be kell lépnie a Meggle Hungary Kft. Sütéshez-Főzéshez weboldalán elhelyezett promóciós felületre (suteshezfozeshez.hu/habbannagy).  A regisztrációval egy időben töltheti fel a Játékos a vásárlást igazoló blokkon szereplő 9 karakterű AP kódot, vagy a METRO számla számlaszámát, a vásárlás dátumát és időpontját. Ezt követően tudja kiválasztani a Játékos, hogy melyik heti nyereményt szeretné megnyerni az adott pályázatával. Az így beküldött adatsor (AP kód vagy számlaszám, vásárlás dátuma és időpontja, heti nyeremény kiválasztása) számít együttesen egy érvényes pályázatnak (a továbbiakban: Pályázat). Újabb Pályázathoz a Játékosnak nem kell ismételten regisztrálnia, de bejelentkezett állapotban kell lennie. Egy Játékos a Játék ideje alatt korlátlan számú Pályázatot küldhet be, illetve minden Pályázat leadásánál újra ki kell választania, hogy melyik heti nyeremény kívánja megnyerni. A Játékos ahány érvényes Pályázatot ad le, annyiszor növeli az esélyét a heti- és a fődíj megnyerésére.

Amennyiben egy vásárlás alkalmával AP 123456789 (hagyományos) és AP A23456789 formátumú kóddal ellátott (NAV-os) blokkot is kap a vásárló, akkor csak az egyik kóddal van lehetősége pályázni, mivel a két blokk ugyanazon vásárlást igazolja. Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a blokk/számla eredetiségét ellenőrizze, és kötelezheti annak fizikai bemutatására a vásárlót. Amennyiben a nyertes több AP kóddal, számla sorszámmal is regisztrált a játékban a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az összes feltöltött blokk, számla eredetiségét ellenőrizze, és amennyiben visszaélésre derül fény, a játékost kizárja a játékból, amivel a játékos a nyereményére való jogosultságától is elesik.

A Játékos a Pályázat elküldésével egyidejűleg értesül is arról, hogy részesült-e garantált ajándékban vagy sem.

 

 


6. Nyertesek, nyeremények, sorsolás menete:

 

6.1. A nyeremények és sorsolásuk

 

A Játékos a 2. pontban meghatározott időszakban bármely időpontban játszhat. A nyerteseknek a nyeremény átvételéhez az eredeti blokkal vagy számlával kell bizonyítaniuk, hogy a nyeremény átvételére jogosultak.

 


6.1.1 Garantált nyeremények:

 

Az első ötezer feltöltők között minden 10. Pályázatot benyújtó Játékos garantált ajándékot nyer.

A garantált nyeremények:

 

A garantált nyeremény nem választható, a Játékos a Pályázata benyújtásakor azonnal értesül arról, hogy melyik garantált ajándékban részesül.  A garantált nyeremények sorrendje előre meghatározott.

 

 

6.1.2. Heti nyeremények:

 

A játék teljes időtartama alatt összesen 9 db okostelefon és 9 db tablet kerül kisorsolásra.

 

Heti nyeremények sorsolása:

 

A heti nyeremények sorsolásának időpontjai és a sorsoláson résztvevők köre:

 

1. 2018. március 20-án, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. március 12., 18:00 és március 18., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

2. 2018. március 27-én, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. március 19., 00:00 és március 25., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

3. 2018. április 3-án, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. március 26., 00:00 és április 1., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

4. 2018. április 10-én, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. április 2., 00:00 és április 8., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

5. 2018. április 17-én, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. április 9., 00:00 és április 15., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

6. 2018. április 24-án, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. április 16., 00:00 és április 22., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

7. 2018. május 2-án, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. április 23., 00:00 és április 29., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

8. 2018. május 8-án, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. április 30., 00:00 és május 6., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

9. 2018. május 15-én, 11 órakor a társügynökség székhelyén, a 2018. május 7., 00:00 és május 12., 23:59 között érvényes pályázatot benyújtó összes játékos részvételével.

 


A sorsolás módja: véletlenszerű sorsolás (www.random.org)

 

A sorsolás véletlenszerű módon, elektronikus sorsoló program segítségével történik a Társügynökség 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. Az egyes heti nyereménysorsolások alkalmával, a Társügynökség a heti nyereményekre vonatkozóan 5-5 tartaléknyertest is kisorsol, akik a húzás sorrendjében szabálytalan pályázat, vagy elérhetetlenség esetén lépnek az eredetileg kisorsolt nyertesek helyébe.

 

6.1.3. Fődíj:

 

1 millió forint bankkártyán

 

 

Fődíj sorsolás:

 

A fődíj sorsoláson az összes, a promóciós időszakban beküldött érvényes Pályázat részt vesz.

 

Fődíj sorsolás: 2018. május 18, 11:00 órakor a társügynökség székhelyén, közjegyző jelenlétében.

 

A fődíj sorsolás véletlenszerű módon, elektronikus sorsoló program segítségével történik Közjegyző jelenlétében, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. A fődíj sorsolás alkalmával, a Szervező 3 tartaléknyertest is kisorsol, akik a húzás sorrendjében szabálytalan pályázat, vagy elérhetetlenség esetén lépnek, az eredetileg kisorsolt nyertesek helyébe.


6.2. A nyeremények átadása:


6.2.1. A Társügynökség a nyertes Játékosokat a regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti arról a tényről, hogy nyert, valamint a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. A nyertes játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a játékba jelentkezéskor (regisztráció) a megadott e-mail nem helyes, vagy a megadott e-mail címen 14 napon belül nem elérhető, vagy a nyertes, Játékos más okból nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a Szervező által bekért személyes adatokat (név, születési hely, idő, lakcím) megadását megtagadja. Amennyiben Társügynökség megkeresésére a nyertes 14 napon belül nem reagál, a nyertes helyébe tartaléknyertes lép.

 

6.2.2. A 6.1. pontban meghatározott nyeremény valamennyi költségét (pl. fizetendő adók) a játék Szervezője (a weboldal tulajdonosa, a Meggle Hungary Kft.) vállalja.

 

6.2.3. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a heti nyereményeket a Szervező székhelyén megrendezésre kerülő átadó esemény keretében adja át. A Szervező fődíj átadásának pontos időpontjáról és helyszínéről a fődíj nyertesét a fődíj sorsolása után tájékoztatja.

Az átadóeseményekről, valamint a vásárlásokról a Szervező jogosult fotó és/vagy videó dokumentációt készíteni, és azt közzétenni, reklámcélokra felhasználni. A fotó/videó dokumentáción szereplő nyertesek, szereplésükért külön díjazásban nem részesülnek.

 

6.2.4. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

 

6.2.5. Amennyiben a Résztvevő a nyereményt nem fogadja el, úgy további vagy helyettesítő ajándékra nem jogosult.


6.2.6. Amennyiben a nyertes játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

6.3. A nyeremények átadásának végső határideje: 2018. június 15.


 

7. A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

 

7.1. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

Az Meggle Hungary Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (8:1§ (1) bek. 1. pont.), egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő ügynökség tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.


7.2. A Játékos a Játékból automatikusan kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult amennyiben:

• a regisztrációkor a felhasználó nem ad meg e-mail címet vagy más, az alkalmazás által kért adatot,

• valószínűsíthető, hogy a játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta,

• a játékos nem tudja bemutatni a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát, vagy Metro áruházban történt vásárlásáról kiállított eredeti számlát,

• a játék alapfeltételéül szolgáló vásárlás nem a promóciós időszakban történt,

• jelen játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti,

• 18 éven aluli természetes személy.


8. Felelősség kizárás

 

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő a Játékos – vagy bármely harmadik személy – által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, így ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.2. A Szervező a nyeremény hibáiért, az abból eredő esetleges következménykárokért, kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azokat az eseteket is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy ha a Játékot idő előtt befejezni kényszerül.


9. Azáltal, hogy a Játékos a Regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.


10. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Meggle Hungary Kft, (cím: 1155 Budapest, Tóth István u. 136.), illetve a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Megoldás Most Kft, a nyertesek személyes adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint a Szervező a Játék marketingtevékenysége, reklámajánlatainak megküldése és lebonyolítása és dokumentálása céljára. További személyeknek a Szervező, illetve a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Társügynökség ezen információkat nem adja tovább, s kötelezettséget vállalnak arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezelik. Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a nyertes szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.


11. Adatvédelmi tájékoztatás - a Hírlevélre feliratkozók részére

 

A feliratkozással a feliratkozó automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az esetlegesen megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, cím, internetes elérhetőség) (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Meggle Hungary Kft., mint adatkezelő és a Társügynökség, mint adatfeldolgozó, a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint kezelje. Az adatkezelésre jogosult személy a Meggle Hungary Kft. A Személyes Adatokat a fenti feladatok megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Meggle Hungary Kft. a Személyes Adatokat a megbízottjainak (pl. szállítók, pénzügyi szolgáltatók, IT szolgáltatók), valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előírja, a jogszabályban foglaltak teljes körű betartásával.

A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

A Személyes Adatokat a Meggle Hungary Kft. a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja. Az elektronikus formátumban rögzített Személyes Adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg, vagy nem szolgáltatható vissza, a Meggle Hungary Kft. vállalja, hogy a másolatokhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik. A Feliratkozó különös gondossággal köteles eljárni, ha a feliratkozással harmadik személyek Személyes Adatait bocsátja a Meggle Hungary Kft. rendelkezésére. Az ilyen adattovábbítás jogi megfelelőségét a Meggle Hungary Kft. nem ellenőrzi, így ezzel kapcsolatban a teljes felelősség a Feliratkozót terheli.

Az a Feliratkozó, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban a Megoldás Most! Marketingkommunikációs Kft. 1118 Budapest, Otthon utca 23/A. alatti címre küldött levélben, a borítékon a ”Adatbázis törlés” címszó feltüntetésével, vagy a most@mostmarketing.hu e-mail címen kérheti. A Feliratkozó kérheti a Személyes Adatok helyesbítését is. A Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Feliratkozónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését írásban a Megoldás Most! Marketingkommunikációs Kft. 1118 Budapest, Otthon utca 23/A. alatti címre küldött levélben, a borítékon a ”Adatbázis módosítás” címszó feltüntetésével vagy a most@mostmarketing.hu e-mail címen teheti meg. Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben továbbá a Feliratkozó tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. Amennyiben a Feliratkozó az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes adatainak törlését, a Szervező számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Feliratkozó visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

 

12. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva. A szervező a játékszabály módosításának jogát fenntartja.

 

 

Kelt: Budapest, 2018. március 12.